Booking.com

Stacja Diagnostyczna

Stacja Diagnostyczna

Zapraszamy na OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW.
Stacja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Oferujemy przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów.

Okresowe badania techniczne:

  • samochody osobowe
  • samochody ciężarowe
  • motocykle
  • skutery
  • ciągniki rolnicze

Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy
Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
Badania pojazdów uprzywilejowanych
Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)

Zapraszamy!!!

Cennik

Cennik zgodnie z aktualnym Dziennikiem Ustaw:

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata [zł]

 

Okresowe badane techniczne:

1.

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

2.

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

98,00 

3.

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

4.

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

5.

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

6.

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

7.

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

50,00

8.

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

9.

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

10.

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

11.

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

12.

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

14.

motorower

50,00

15.

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

     

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

1.

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20,00

2.

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

3.

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

     

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

1.

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków techniczntch

20,00

2.

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

 

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

1.

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

2.

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

3.

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

4.

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

5.

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

7.

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

8.

skierowany przez starostę lub na wnisek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

9.

skierowany przez starostę lub na wnisek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

10.

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

11.

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

12.

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

     
 

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 

1.

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35,00

2.

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

21,00

3.

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 

48,00

4.

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej

41,00

5.

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 

41,00

6.

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.

wykonanie numeru silnika

49,00

8.

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

9.

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

 

* Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT

** Do podanych kwot w zależności od badania należy doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1zł.